พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดศรีสุทธาวาส พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:10 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ
นางปุณณภา ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ฯลฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:21 น.