พิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิพรหมเวที ๖ รอบ ๗๒ ปี ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:51 น.

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๓ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิพรหมเวที ๖ รอบ ๗๒ ปี
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:00 น.