การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:42 น.

วันที่ 27 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:48 น.