จังหวัดเลยเปิดงาน "เมืองต้องห้าม...พลาด" และ งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 20:57 น.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.10น. จังหวัดเลยเปิดงาน "เมืองต้องห้าม...พลาด" และ งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 3
โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ณ ลานคริสต์มาส บริเวณทางขึ้น
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 22:08 น.