จังหวัดเลยจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗-พิธีลงนามถวายพระพร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 17:29 น.

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเลย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่าพสกนิกรชาว
จังหวัดเลย
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 17:43 น.