จังหวัดเลยเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๓ อำเภอวังสะพุง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 10:51 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ฯลฯ
ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนบ้านห้วยผุก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย