รองผู้ว่าเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครื่อข่ายประชาชนด้านการข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 13:08 น.

วันที่ ๒๓ ธ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครื่อข่ายประชาชนด้านการข่าว
ปีงบประมาณ 2558 ณ กองร้อย อส.จ.เลย ที่ 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวรายงาน..