ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.)
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 13:36 น.