จังหวัดเลยจัดสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:06 น.

จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดสภากาแฟสัญจร ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟสัญจร โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:20 น.