จังหวัดเลยจัดกิจกรรมตักบาตรพระ สงฆ์ ๑,๑๐๑ รูป พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเลยจัดกิจกรรมตักบาตรพระ
สงฆ์ ๑,๑๐๑ รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘  ณ บริเวณถนนนกแก้ว อ.เมือง จ. เลย โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการตักบาตรครั้งนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 08:33 น.