จังหวัดเลยแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเปิดตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว จังหวัดเลย "Loei Green Shop" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 11:19 น.

 

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
และงานเปิดตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว จังหวัดเลย "Loei Green Shop" ณ บริบัทเลย จำกัด (ตลาดเย็นบ้านติ้ว) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 14:50 น.