จังหวัดเลยมอบของในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 09:55 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และมอบของในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัด

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:02 น.