พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯพระราชทานเครื่องกันหนาว เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประานุเคราะห์52 อำเภอวังสะพุง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 09:55 น.

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯพระราชทานเครื่องกันหนาวเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 11:03 น.