จังหวัดเลยจัด โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:35 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย