สภากาแฟจังหวัดเลยสัญจร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 09:50 น.

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สพม.๑๙ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย

เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดเลยสัญจร ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย เข้าร่วมอย่างมากมาย