จังหวัดเลยจัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 09:59 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายวิโนจน์ จิวัรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย

ร่วมโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เขตพื้นที่ตำบลนาแขม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย