จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 10:09 น.

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP สาขาที่ ๗๗ ณ โฮมโปร สาขาเลย