จังหวัดเลยร่วมงาน"วันกาชาดรวมน้ำใจให้กาชาดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 15:46 น.

 

วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงาน"วันกาชาดรวมน้ำใจให้กาชาดเลย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘"  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย