จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:50 น.

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  ดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2558 ณ เวทีวิทยุประชาสัมพันธ์ ข้างเทศบาลเมืองเลย