จังหวัดเลยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:31 น.

 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย