จังหวัดเลยร่วมงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน งานบุญช้างไซยะบูลี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:26 น.

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ

นายอำเภอท่าลี่ ร่วมงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน งานบุญช้างไซยะบูลี ณ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว