จังหวัดเลยร่วมงานแสดงละครพื้นบ้าน ประกอบ แสง สี เสียง "สวนหินผางาม... เงินคำกำแก้วของเมืองเลย" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:46 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกล่าวเปิดงานแสดงละครพื้นบ้าน ประกอบ แสง สี เสียง "สวนหินผางาม...เงินคำกำแก้วของเมืองเลย"

ณ สวนหินผางาม ต.ปวนพุ  อ.หนองหิน