จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบญาติธรรม ปฏิบัติธรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:58 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบญาติธรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง