จังหวัดเลยให้กำลังใจผู้ประสพวาตภัยบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 14:30 น.

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางให้กำลังใจผู้ประสพวาตภัยจำนวน 67 หลังคาเรือน ณ บ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง