ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 09:26 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย