จังหวัดเลยร่วมโครงการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประขาขนประจำจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 10:39 น.

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราาชการจังหวัดเลย ร่วมโครงการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประขาขนประจำจังหวัดเลยในหัวข้อ "การจัดเสวนาเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชนระดับอำเภอ" ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย