จังหวัดเลยร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานขับ เคลื่อนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคบาล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015 เวลา 09:52 น.

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคบาล ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย