การประชุมตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยของรองแม่ทัพภาคที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 09:22 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.วิชัย แชจอหอ รองแม่ทับภาคที่ 2 และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ