การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานประถมศึกษาเลย เขต ๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 13:38 น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมงานการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานประถมศึกษาเลย เขต ๒ ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง