การประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 10:37 น.

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพีธีเปิดการประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย