พิธีเปิดโครงการนำชีวิตพิชิตแอลกอฮอล์และยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 15:01 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดโครงการนำชีวิตพิชิตแอลกอฮอล์และยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราขกุมารี ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซัาย จังหวัดเลย