จังหวัดเลยพิธีปิดค่ายลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 08:49 น.

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘   เวลา ๑๔.๐๐ น.นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีปิดค่ายลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย