จังหวัดเลยร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 09:17 น.

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย