ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแนวพัฒนายางพาราทั้งระบบ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 09:33 น.

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแนวพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย