จังหวัดเลยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 12:57 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย