จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองชุมชนเชียงคานและชุมชนวังสะพุง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 13:31 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองชุมชนเชียงคานและชุมชนวังสะพุง ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย