หน่วยงานภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งขอขอบพระคุณคณะนายกรัฐมนตรี สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง อนาคตจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 13:48 น.

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐น. ได้มีกลุ่มภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรม สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ประมาณ ๓๐๐ คน เดินทางเข้าพบ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อแสดงพลังชื่นชมและร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) รองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ) และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่พิเศษและพิจารณามอบหมายให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่พิเศษ

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 14:22 น.