จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 12:58 น.

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหน่าวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลาประชาคมจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย