พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 10:22 น.

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย