จังหวัดเลยออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่บ้านหนองหญ้าไซ และบ้านไร่ทาม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 09:56 น.

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และจังหวัดทหารบกเลย ออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่บ้านหนองหญ้าไซ และบ้านไร่ทาม อำเภอเมือง จังหวัดเลย