ประชุมและจัดกิจกรรมการเสวนารณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และเปิดศูนย์ ปฎิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 10:02 น.

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประชุมและจัดกิจกรรมการเสวนารณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และเปิดศูนย์ปฎิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องใบเงิน โรงแรม ใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย