ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 10:41 น.

 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๘                                                      ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย