กลุ่มชาวบ้านหนองทุ่มยื่นเรื่องขอคัดค้านและขอให้รื้อถอนโรงงานผลิตแอสฟังต์ติกคอนกรีต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 11:16 น.

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐น. กลุ่มชาวบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

เดินทางขอเข้าพบ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยได้ยื่นเรื่องขอคัดค้านและขอให้รื้อถอน

โรงงานผลิตแอสฟังต์ติกคอนกรีต ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสุภศิริ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 11:31 น.