พิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 09:33 น.

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย