โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2015 เวลา 11:34 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ

จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง

จังหวัดเลย