โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 10:24 น.

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน kick off โครงการ

สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ณ สถานีสูบน้ำที่ ๕ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 11:39 น.