โครงการตุ้มโฮมภาคี วิถีเลย สู่อำเภอพอเพียง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2015 เวลา 14:02 น.

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดการประชุมและมอบ

นโยบายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “โครงการตุ้มโฮมภาคี วิถีเลย สู่อำเภอพอเพียง ”

ณ ห้องศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย