จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2015 เวลา 14:24 น.

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะทำงานจัดทำ

แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่

ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย