จังหวัดเลยร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2015 เวลา 14:29 น.

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราขการจังหวัดเลย

ร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย