จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 10:25 น.

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุ

ศรีสองรักเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย